Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Vzdělávací programy

ZDAŘ BŮH
Děti si osvojí základními pojmy jako uhlí, důl, horník. Seznámí se s historií vzniku uhlí, jeho využitím a s tím, jak vypadala práce v dole. Důraz je kladen na zábavnou a srozumitelnou formu.
Cílová skupina: MŠ, 1.třída ZŠ / Délka: 80 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní / Cena: 30 Kč /žák

DOLEM NEDOLEM
S pomocí permoníka Kajetána se děti seznámí s pojmy horník důl, uhlí. Při plnění zadaných úkolů pochopí základní principy fungování černouhelného dolu.
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ / Délka: 75 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální / Cena: 40 Kč / žák

PRACOVNÍ DEN NA MAYROVCE
Žáci se teoreticky i prakticky seznámí s fungováním černouhelného dolu. Na vlastní kůži si vyzkouší jednotlivé profese pracovníků dolu a to jak důležitá byla jejich vzájemná kooperace.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / Délka: 120 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální / Cena: 40 Kč / žák

EXPEDICE NA HALDU
Žáci se seznámí s geologickým vývojem oblasti a obecnými geologickými principy. Nahlédnou do geologie hald, principů osídlování hald rostlinami a do ojedinělé flory a fauny hald. Jako výzkumníci získají možnost na haldě nalézt otisky přesliček. Žáci absolvují 2,5 km dlouhý okruh naučné stezky Haldy
Cílová skupina: ZŠ, SŠ / Délka: 120 min./ Počet žáků: max. 25 žáků / Cena: 30 Kč /žák / Doporučení: terén je nerovný – doporučujeme pevnou obuv
Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od dubna do října.


PEDAGOGICKÝ DOPROVOD MÁ VŽDY VSTUPNÉ ZDARMA.

Programy můžete objednávat na tel. 312 273 067 nebo 776 222 297 a také na e-mailu: mayrau.propagace@omk.cz

Otevírací doba

Vážení návštěvníci, od 1. 9. 2021 jsou pro skupinové prohlídky Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích platná tato pravidla:

Skupina do 20 osob (včetně průvodce) má vstup bez nutnosti prokázání testování či očkování. Skupiny nad 20 osob s výjimkou dětí do 6 let věku (včetně průvodce) doloží potvrzení o testování či očkování členů skupiny.

Vstup jednotlivých návštěvníků na výstavy a obdobné akce, je omezen na níže uvedený počet:

výstava v cechu: 64 osob

výstava nad schodištěm: 48 osob

Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků na jednotlivé prohlídky, doporučujeme rezervovat si prohlídky telefonicky                                  tel.: 312 273 067                 mob.: 602 717 159                       případně e-mailem:          mayrau@omk.cz  mayrau.propagace@omk.cz

Parkoviště pro návštěvníky se nalézá uvnitř areálu skanzenu!

Duben – Říjen

Otevřeno každý den od 9:00 do 17:00.

Listopad – Březen

Otevřeno každý den od 9:00 do 15:00

Poslední prohlídka v letním období začíná v 16:00, v zimním období ve 14:00

Nadcházející akce

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial