Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Vzdělávací programy

ZDAŘ BŮH
Děti si osvojí základními pojmy jako uhlí, důl, horník. Seznámí se s historií vzniku uhlí, jeho využitím a s tím, jak vypadala práce v dole. Důraz je kladen na zábavnou a srozumitelnou formu.
Cílová skupina: MŠ, 1.třída ZŠ / Délka: 80 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní / Cena: 30 Kč /žák

DOLEM NEDOLEM
S pomocí permoníka Kajetána se děti seznámí s pojmy horník důl, uhlí. Při plnění zadaných úkolů pochopí základní principy fungování černouhelného dolu.
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ / Délka: 75 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální / Cena: 40 Kč / žák

PRACOVNÍ DEN NA MAYROVCE
Žáci se teoreticky i prakticky seznámí s fungováním černouhelného dolu. Na vlastní kůži si vyzkouší jednotlivé profese pracovníků dolu a to jak důležitá byla jejich vzájemná kooperace.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / Délka: 120 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální / Cena: 40 Kč / žák

EXPEDICE NA HALDU
Žáci se seznámí s geologickým vývojem kladenského regionu a obecnými geologickými principy. V expozici geologie se seznámí s životem v mladších prvohorách a vznikem uhelných slojí. Jako výzkumníci získají možnost na haldě nalézt zkameněliny přesliček, plavuní, kapradin a dalších zástupců karbonské flóry. Jistě se podaří nalézt i vzorky uhlí, či různých minerálů a hornin doprovázející uhelné sloje. Všechny nalezené vzorky Vám náš edukátor na místě určí. Žáci absolvují 2,5 km dlouhý okruh naučné stezky Haldy, kde se seznámí se současnou biotou a významem hald pro pro krajinu a životní prostředí.
Cílová skupina: ZŠ, SŠ / Délka: 120 min./ Počet žáků: max. 25 žáků / Cena: 30 Kč /žák / Doporučení: terén je nerovný – doporučujeme pevnou obuv
Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od dubna do října.


PEDAGOGICKÝ DOPROVOD MÁ VŽDY VSTUPNÉ ZDARMA.

Programy můžete objednávat na tel. 312 273 067 nebo 776 222 297 a také na e-mailu: mayrau.propagace@omk.cz

Otevírací doba

Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků na jednotlivé prohlídky, doporučujeme rezervovat si prohlídky telefonicky                                  tel.: 312 273 067                 mob.: 602 717 159 či na mail: mayrau.objednavky@omk.cz

Parkoviště pro návštěvníky se nalézá uvnitř areálu skanzenu.

Poslední prohlídka začíná vždy 1 hodinu před koncem otevírací doby.

Duben – Říjen

Otevřeno každý den od 9:00 do 17:00.

Listopad – Březen

Otevřeno každý den od 9:00 do 15:00

PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ KAŽDOU CELOU HODINU

Ve skanzenu nepřijímáme platební karty.

Nadcházející akce

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial